Reiki steg 2

Reiki steg 2:

1 dgr - 1 initiering - 3 symboler
Du ökar din förståelse för Reiki, energier och healing. Symbolerna ger dig nya möjligheter - renar, öppnar upp och förstärker intentionen och kraften.
Du får lära dig att skicka healing i tid och rum och blir då ett ännu kraftfulltfullare verktyg.

Intuitionen öppnas upp ännu mer och många blir medvetna om sin förmåga att se och känna under en behandling - Det ger dig nya möjlighet att hjälpa sig själv och andra.
Fakta, träning och din process är grundstenarna i utbildningen.

Jularp 302,243 93 Höör Tel. 0722-181625, 0706-80 79 13 Hosted by Datakultur