Reiki

För mig, alltså Kenneth, är reiki ett sätt att hålla kontakt med den kärlek som alltid omger oss och ett sätt att ge den vidare. 

Reikienergin och dess tecken upptäcktes enligt legenden av dr Mikao Usui i början av 1900 talet. Som jag ser det så återupptäckte han den livsenergi som alltid omgivit oss och som vi alla kan få tillgång till på många olika sätt.

Storheten med Mikao Usui var att han upptäckte att förmågan att dela sig av den här livsenergin kan överföras genom initieringar vilket gav en möjlighet till en snabb och enkel spridning av den här livgivande energin (återigen min egen tolkning).


Jularp 302,243 93 Höör Tel. 0722-181625, 0706-80 79 13 Hosted by Datakultur