Prästinnans väg

Ninna har gått Sofiainstitutets utbildning ”Prästinnans väg”

Prästinnans väg är en väg jag valt att beträda, en process jag väljer att starta i mig själv. Som prästinna viger jag mig till att tjäna kärlek och visdom, men är och förblir religiöst och politiskt obunden.  Sofiasamfundet är ett nätverk, ett systerskap, med gemensamt mål att tjäna kärleken och visdomen. Världen behöver kvinnorna, och det är dags att vi reser oss och tar plats med sann kvinnlighet, stolta, trygga och livsbejakande. Världen behöver att kvinnor och män står tillsammans, förenade i likheter och respekterande olikheterna. I grunden är vi alla delar av en enhet...   

Som prästinna söker jag min egen väg, vilket i nuläget är;

- I vardagen, i de val jag gör...

- I samarbete med Maiju Rokka håller jag kurser/worshops/cirklar för kvinnor, läs om detta under fliken Gudinneverkstan

- Jag kan som prästinna hålla ceremonier och förättningar vid t ex vigsel och begravning.

- Jag leder Gudinneyoga och -dans

- Till sist skapar jag i keramik, ett andningshål jag inte vill vara utan...

Läs mer om Prästinnans väg på www.sofiasamfundet.se

Prästinnans bön

Jag lovar att i varje stund efter bästa förmåga hylla det sanna inuti mig och runt omkring mig. Vidare lovar jag att helt och fullt tro på min inre kontakt och att fortsätta välja det högsta och innersta i varje stund, nu och för alltid. Jag förstår kraften i detta val och att detta i sig skapar den väg jag går på. Jag väljer att tro att kraften i kärleken är starkare än någonting annat. Jag ber Sofia, Guds moder att vara med mig och leda mig på ljusets och kärlekens väg i varje stund. Jag ber om vägledning från det högsta i mig i mina val och i mitt tjänande. Jag tar med tacksamhet emot hjälp och är med bästa förmåga en kanal för ljuset och kärleken.

En prästinna skall

Med ömhet, mod och villkorslös kärlek verka ute i världen, i barmhärtighet och respektför allt levande. Prästinnan vandrar med tillit till sin egen och det gudomligas kraft och visdom, för det högsta goda.

Jularp 302,243 93 Hr Tel. 0722-181625, 0706-80 79 13 Hosted by Datakultur