Kalendarium

 Kalendarium 2015 - Levnadsglad.se
För möten och utveckling, för levnadsglädje och gemenskap

        

9 januari Helande toner med Mahima Soundweaver
11 januari Kvinnocirkel 19-21
25 januari Reikiträff 19-21
15 februari Kirtan 18-20

22 februari Reikiträff 19-21
1 mars Kvinnocirkel 19-21
15 mars Reikiträff 19-21
22 mars Kirtan 18-20
12 april Kvinnocirkel 19-21
19 april Rikiträff 19-21
10 maj Kvinnocirkel 19-21
17 maj Reikiträff 19-21
7 juni Reikiträff 19-21
14 juni Kvinnocirkel 19-21
 
 


 

Jularp 302,243 93 Höör Tel. 0722-181625, 0706-80 79 13 Hosted by Datakultur