Gudinneverkstan

 

Gudinneverkstan

Ett samarbete mellan Ninna Kallin och Maiju Rokka

Vi vill närma oss vår innersta kärna, och den kärlek och visdom som finns i den, som ÄR
den innersta kärnan hos oss alla. Den plats där gränsen mellan dig och mig, nu och då,

här och där suddas ut....
Vi predikar ingen religion, ingen politisk åskådning, ger inga sanningar.

Kvinnocirkel!

- Vi är en grupp på 15 kvinnor som träffas en kväll var fjärde vecka.

Varje träff innehåller en stunds meditation samt en övning, tex gudinneyoga eller dans. Sedan framförallt en delning; en stund då vi  delar med oss till varandra av våra erfarenheter av att vandra på vår livsväg,  vi andra lyssnar och ger stöd och feedback om det önskas. Efteråt kanske vi fikar. Vi är en sluten cirkel, dvs de som är med är med och inga nya släpps utan cirkelns tillåtelse.

Anmäl intresse på ninna@levnadsglad.se

Väl mött systrar!

Jularp 302,243 93 Höör Tel. 0722-181625, 0706-80 79 13 Hosted by Datakultur